คู่มือวิธีสมัคร และ สั่งซื้อเสื้อวิ่ง

คลิกที่นี่ คู่มือวิธีสมัคร และ สั่งซื้อเสื้อวิ่ง

  1. เลือกรายการแข่งขันที่สนใจ
  2. กดเลือกจำนวนผู้เข้าแข่งขัน (แนะนำให้ท่านลงทะเบียนสมัครสมาชิกก่อนการเลือกรายการแข่งขัน ซึ่งการลงทะเบียนจำเป็นต้องใช้อีเมล์เพื่อส่งรหัสยืนยันการสมัครใช้งาน) จากนั้นกด Add to cart
  3. กรอกข้อมูลของผู้สมัครให้ครบตามจำนวนที่สมัคร
  4. ดำเนินการตามขั้นตอน จนเสร็จสิ้น
  5. ดำเนินการชำระเงินตามที่ท่านเลือก (ปัจจุบันระบบเปิดเฉพาะการโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น
  6. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาอัพโหลดไฟล์รูป (รับเฉพาะไฟล์นามสกุล jpg,png) ไปยัง order ที่สมัครไว้ โดยไฟล์จะต้องไม่เกิน 10 Mb
  7. เสร็จการสมัคร รอการยืนยันจากทางเจ้าหน้าที่ของเรา