โค้งสุดท้าย ก่อนปิดรับสมัคร EMPIRE TOWER WE RUN 2017 WITH VIRGIN ACTIVE

โค้งสุดท้าย ก่อนปิดรับสมัคร EMPIRE TOWER WE RUN 2017 WITH VIRGIN ACTIVE

Runonecup กิจกรรมวิ่งแก้วเดียวส่งต่อสิ่งดีๆ คืนให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคม

ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิรด์ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร, Virgin Active และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจย่านสาทร ขอเชิญร่วมกิจกรรม EMPIRE TOWER WE RUN 2017 WITH VIRGIN ACTIVE GIVE GREEN CBD : SYNERGY POWER งานวิ่งการกุศลที่ส่งต่อสิ่งดีๆ คืนให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคม  ในวันอาทิตย์ที่ พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์  กับเส้นทางวิ่งบนถนนสาทร  โดยแบ่งการวิ่งเป็น 3 ระยะทาง คือ 4.1 ,  10.5  และ 21กิโลเมตร กับการวิ่งแบบ  Runonecup วิ่งแก้วเดียว เพื่อสิ่งแวดล้อม  โดยรายได้จากการสมัครจะนำไปจัดหาอุปกรณ์การเรียน หนังสือ และอุปกรณ์กีฬา เพื่อมอบให้กับเยาวชนผู้ด้อยโอกาส

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดง “พลังสีเขียว สร้างสรรค์ เพื่อโลกสวย” พร้อมร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆกลับคืนสู่สังคม

เปิดรับสมัครถึง  15 ตุลาคม 2560  
• Online Ticket : www.empiretowerwerun.com  
• สมัครด้วยตนเองได้ที่จุดรับสมัคร ชั้น G Em Space @ Empire Tower

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
• E-Mail : empirewerun@gmail.com
• www.facebook.com /WeRunTheFuture
• TEL : 095 543 2810

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.