การแข่งขันเดิน – วิ่ง การกุศล “วิ่งสู้กิเลส ครั้งที่ 1”

วันที่ 22 กันยายน 2560 ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาพันธ์และมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย จัดงานแถลงข่าววิ่งสู้กิเลส ครั้งที่ 1  ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล

การแข่งขันเดิน – วิ่ง การกุศล “วิ่งสู้กิเลส ครั้งที่ 1” จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560      ณ ศูนย์กลางตลาดดอกไม้ ปากคลองตลาดใหม่  ถนนกาญจนาภิเษก โรจน์ (พรานนก-กาญจนาภิเษก)   ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสม สวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ www.ybatrun.org หรือโทร 0 2455 2525

ในภาพ (ซ้ายไปขวา) :  นายมณเธียร ธนานาถ นายกยุวพุทธิกสมาคมฯ

พล.ต.ต.นรวัฒน์  เจริญรัชต์ภาคย์  ประธานดำเนินการ  นายอนุรุธ ว่องวานิช

ประธานจัดการแข่งขัน  ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ประธานที่ปรึกษาโครงการฯ

และนายประสาร จิรชัยสกุล ที่ปรึกษาโครงการฯ

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.