โครงการวิ่งการกุศล HIV RUN ปีที่ 3

โครงการวิ่งการกุศล HIV RUN ปีที่ 3
จัดโดย ฮีฟแนท ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ ร่วมกับ สาขาวิชาโรคติดเชื้อ
ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์
เพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีเชื้อเอชไอวี และครอบครัวที่ขาดแคลน
พร้อมส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน และป้องกันผู้รับเชื้อรายใหม่

Read more

นักวิ่งสปาร์ตันกว่า 5 พันชีวิตร่วมพิชิตชัย Spartan Race Thailand ครั้งแรกในประเทศไทย เตรียมเพิ่มรอบการแข่งขันปีหน้า ตอบรับกระแสความฮิตที่มากขึ้น

นักวิ่งสปาร์ตันกว่า

Read more